×
 • ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า
 • ตรวจสอบสถานะสมัครเรียน
 • ติดต่อกู้ยืม กยศ.
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • Snow

  ข้อมูลผู้สมัคร

  *

  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

  สถานภาพทางการศึกษา *

  สนใจสมัครเข้าต่อสาขา *

  สถานที่ศึกษา : *
  ภาคเรียน : *
  หลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อ: *
  คณะและสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ : *

  เอกสารประกอบการสมัคร

  ** สามารถนำเอกสารมาส่งได้ในวันลงทะเบียนเรียน **

  สำเนาใบระเบียน (ร.บ.) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา:

  ** เฉพาะไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดเอกสารไม่เกิน 10 MB **

  ผู้แนะนำ

  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับส่วนลดพิเศษกรณีมีผู้แนะนำ

  ประเภทผู้แนะนำ :

  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าในหน้าถัดไป ตามเงื่อนไขดังนี้
 • วิทยาเขต บางนา บางพลี ชำระ 2,200 บาท (กรณีกู้เรียน กรอ./กยศ. ชำระ 200 บาท)
 • ศูนย์รับสมัคร ชำระ 3,000 บาท
 • โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดทุนการศึกษา
 • เงื่อนไขการสมัครเรียนเป็นไปตามที่กำหนด
 • โปรดยืนยันตัวตน*