×
 • ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า
 • ตรวจสอบสถานะสมัครเรียน
 • ติดต่อกู้ยืม กยศ.
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • Snow

  ข้อมูลผู้สมัคร

  *

  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

  สถานภาพทางการศึกษา *

  สนใจสมัครเข้าต่อสาขา *

  สถานที่ศึกษา : *
  หลักสูตรและสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ: *

  ผู้แนะนำ

  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับส่วนลดพิเศษกรณีมีผู้แนะนำ

  ประเภทผู้แนะนำ :

  เอกสารประกอบการสมัคร

  ** สามารถนำเอกสารมาส่งได้ในวันลงทะเบียนเรียน **

 • ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 3,000 บาท
 • โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดทุนการศึกษา
 • เงื่อนไขการสมัครเรียนเป็นไปตามที่กำหนด
 • โปรดยืนยันตัวตน*